Vår policy

Välkommen till K-Konsult Installation

​​​​​​​
K-Konsult Installation Sörmland AB är en kvalificerad installationskonsult i inom byggsektorn. Vi tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom byggsektorns teknikområden EL, VVS och Energi.
Detta omfattar utredning, projektering, besiktning, energideklaration samt energiberäkningar.
Våra medarbetares tekniska-, energi- och miljömässiga kompetens, flexibilitet och förmåga till kundanpassning och kostnadseffektivitet samt leveranssäkerhet skall vara avgörande faktorer för en långsiktig kundrelation och köpmotiv för våra kunder. 
Att efterleva regelverken utgör grunden för vårt eget arbete och vi hjälper också våra kunder att följa de lagar, regler och tekniska normer som gäller. 
  
Vi eftersträvar resurseffektivitet och beaktar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv både i vår egen kontorsdrift, vid transporter samt vid projektering och rådgivning till kund. 
  
Detta uppnår vi genom att: 
  • satsa på kompetensutveckling för medarbetarna 
  • utvärdera och förbättra våra arbetsprocesser 
  • upprätta årliga miljö och kvalitetsmål 
  • samt att ständigt förbättra ledningssystemet och dess tillämpning 

Har du frågor och vill veta mer om oss?


Välkommen att kontakta oss direkt på:
Telefon: 0155-45 48 48
E-post: ​​​​​​​info@kkinst.se

Adress:
Västra Storgatan 34
611 32 Nyköping​​​​​​​
Här kan du ladda ner vår policy.