Besiktning

K-Konsult Installation

Telefon: 0155-45 48 48
E-post: ​​​​​​​info@kkinst.se

Adress
Västra Storgatan 34
611 32 Nyköping

Besiktning


Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av alla typer av besiktningar och vi utför statusbesiktning, efterbesiktning, särskild besiktning, garantibesiktning och slutbesiktning inom El & VVS. 

Besiktning är en viktig del av byggprocessen för att säkerställa kvalitet, säkerhet och överensstämmelse med regelverk. Hos oss har våra erfarna besiktningsmän en gedigen kunskap och erfarenhet inom alla aspekter av besiktning inom El & VVS-sektorn.

Oavsett om det handlar om att utvärdera en byggnads nuvarande status, genomföra en noggrann efterbesiktning för att säkerställa att allt är enligt specifikationer, eller utföra en särskild besiktning för att identifiera eventuella problemområden, är våra besiktningsmän utrustade för uppgiften.

Vi utför även garantibesiktningar för att verifiera att arbeten utförts enligt avtal och kvalitetsstandarder, samt slutbesiktningar för att säkerställa att allt är klart för överlämning till kund.

Kontakta oss idag för vidare diskussion.