Energideklaration

K-Konsult Installation

Telefon: 0155-45 48 48
E-post: ​​​​​​​info@kkinst.se

Adress
Västra Storgatan 34
611 32 Nyköping

Energideklarationer 


De byggnader som skall ha en energideklaration är 
Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en energideklaration. 


Byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska också ha en giltig energideklaration samt byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas. 

En energideklaration är giltig i 10 år därefter är byggnadsägaren skyldig att upprätta en ny energideklaration. 
I energideklarationen anges byggnadens energiklass som baseras på byggnadens energiprestanda jämfört vid upplåtelse av en ny byggnad, där klass C är kravet.

Källa: Boverket.se

kontakta oss direkt för vidare diskussion.